İnternetin en çok kullanılan para kazanma yöntemi

   
  gizliilimlerim
  Risale-i Nurlarda Bulunan Cifir ve Ebcedin Mahiyet ve Keyfiyeti
 
Risale-i Nurlarda Bulunan Cifir ve Ebcedin Mahiyet ve Keyfiyeti
 

Risale-i Nurlarda Bulunan Cifir ve Ebcedin Mahiyet ve Keyfiyeti

Risale-i Nur'ları bilenlerin ma'lumudur ki; onun küçük zeyilleriyle birlikte yüz elliyi aşan kitap ve risalelerinde Cifır ve Ebced ilmi hususları, sadece yedi tane Risalelerinde mevzu-u bahis olmuştur. Bu risaleler ise sırasıyla:

  1. Yirmi dokuzuncu Mektub'un parçalarından olan Rumuzat-ı Semaniye Risalesi
  2. Sekizinci Lem'a olan Keramet-i Gavsiye Risalesi
  3. On sekizinci Lem'a olan Birinci Keramet-i Aleviye Risalesi
  4. Yirmi sekizinci Lem'anın Birinci Bölümü olan İkinci Keramet-i Aleviye Risalesi
  5. Birinci Şua olan işârât-ı Kur'aniye Risalesi
  6. Sekizinci Şua olan Üçüncü Keramet-i Aleviye Risalesi
  7. On birinci Şua'in On birinci Mes'elesi'nin Hâtimesiyle, tek-tük bazı lahika mektublarıdır.

İşte bu Risaleler ve bazı mektuplarda bulunan Cifir ve Ebced ilmi Üstad Bediüzzaman tarafından telâkki tarzı, tatbik sahası ve Nur Risalelerine işaretlerinin; yani, istihraçlarının keyfiyet vechi ne olduğu hakkında üç kısım hâlinde ele almak istiyor ve her bir bölümden de bazı numuneler arz etmek istiyoruz.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İnternetin en çok kullanılan para kazanma yöntemi